سك s--y كلیپ س س عكس سك دختر سك s--y كلیپ س س عكس سك دختر زناشویی http://sexy2000.mihanblog.com 2014-09-02T03:00:58+01:00 text/html 2010-02-04T00:21:20+01:00 sexy2000.mihanblog.com غغغ خخ kk http://sexy2000.mihanblog.com/post/4 <script src="http://www.clickiran.ir/script?t=1&amp;r=1&amp;c=1&amp;a=576&amp;u=13115&amp;d=1"></script><script src="http://www.clickiran.ir/script?t=1&amp;r=1&amp;c=1&amp;a=574&amp;u=13115&amp;d=1"></script><script src="http://www.clickiran.ir/script?t=1&amp;r=1&amp;c=1&amp;a=641&amp;u=13115&amp;d=1"></script><script src="http://www.clickiran.ir/script?t=1&amp;r=1&amp;c=1&amp;a=112&amp;u=13115&amp;d=1"></script> text/html 2010-01-05T04:45:50+01:00 sexy2000.mihanblog.com غغغ خخ اسپری و كرم تاخیری ویاگرا (آمریكا-جدید) http://sexy2000.mihanblog.com/post/3 <FONT style="FONT-SIZE: 8pt" face="Tahoma"> </FONT><DIV dir="rtl" style="FONT-SIZE: 8pt; MARGIN: 0.05in 0in 0in" align="justify"><FONT color="black">کاربرد: </FONT><FONT color="#3366cc"><SPAN id="product_title1">تاخیر و بیحسی طولانی و تضمینی</SPAN></FONT></DIV> <DIV dir="rtl" style="FONT-SIZE: 8pt; MARGIN: 0.05in 0in 0in" align="justify"><FONT color="black">قیمت: </FONT><FONT color="#0066ff"><SPAN id="product_cost1">380,000</SPAN> ریال</FONT></DIV><SPAN><BR></SPAN><FONT style="FONT-SIZE: 8pt" face="Tahoma"><P style="MARGIN-TOP: 0.05in; MARGIN-BOTTOM: 0px"><SPAN id="parag1">اسپری و كرم تاخیری ویاگرا ساخت کشور آمریکا-صددر صد پلمپ دررنگهای متفاوت-با دو دوز99000-و دوز120000 کرم و اسپری همسان و همرنگ برای آنها که میخواهند لذت کامل از رابطه مشترک لذت ببرند این اسپری با تاثیرفوق العاده ای که دارد زمان رابطه شما و شریک زناشوئی تان را به مدت 30 تا 45 دقیقه افزایش میدهد و باعث میشود اضطراب شما کم شده و در نتیجه می توانید اعتماد به نفس خود را بازیابید و کم کم مدت طبیعی آمیزش را بدست آورید.. ضمن اینکه دیگر از بوی اسپری خبری نخواهد بود-خشکی وجود نخواهد داشت- و زمان نزدیکی طبق نظر خودتان تنظیم می گردد.. با خرید 1 اسپری ویاگرا به همراه یك كرم ویاگرا به جای پرداخت 450000 ریال مبلغ 380000ریال می پردازید. </SPAN></P></FONT><P dir="rtl" style="MARGIN-TOP: 0px; MARGIN-BOTTOM: 0px" align="justify"><FONT color="#0066ff">برخی از امکانات و قابلیتها:</FONT> </P> <P dir="rtl" style="MARGIN-TOP: 0px; MARGIN-BOTTOM: 0px" align="justify"><FONT color="#3366cc"><SPAN id="emkanat"> <LI dir="rtl">صددرصد پلمپ <LI dir="rtl">دوز کرم99000و دوز اسپری120000و99000واقعی می باشد <LI dir="rtl">تاثیر مضاعف و مکمل کرم و اسپری <LI dir="rtl">رایحه خوش و دلنشین <LI dir="rtl">خرید 4ست همراه با سکه طلا و 1عدد شارک قرمز می باشد(فقط مسبی) <LI dir="rtl">در طرحها و رایح های مختلف <LI dir="rtl">محصول برتر آمریکا </LI><LI> <DIV align="center"><FONT color="navy"> </FONT> <TABLE id="customers_tb" dir="rtl" style="FONT-SIZE: 8pt; BORDER-LEFT-COLOR: pink; BORDER-BOTTOM-COLOR: pink; WIDTH: 220px; DIRECTION: rtl; BORDER-TOP-COLOR: pink; TEXT-ALIGN: center; BORDER-RIGHT-COLOR: pink" cellpadding="2" align="center" border="0"> <TBODY></TBODY></TABLE></DIV> <LI></LI><LI align="center"><A href="www.masbi.com?rgm=varkshop&amp;p_id=1634" target="_blank" title=""><FONT size="3">لینك خرید</FONT></A><FONT size="4"></FONT><A href="www.masbi.com?rgm=varkshop&amp;p_id=1634" target="_blank" title=""><LI><FONT size="4"></FONT></LI><P><FONT size="3"></FONT><IMG hspace="0" border="0" vspace="0" src="http://www.masbi.com/images/products/parymah_1634_2.JPG" alt=""></P></A><FONT size="4"></FONT><IMG hspace="0" border="0" vspace="0" src="http://www.masbi.com/images/products/parymah_1634_2.JPG" alt=""><FONT size="3"></FONT></LI><SPAN><BR></SPAN> text/html 2010-01-05T04:34:42+01:00 sexy2000.mihanblog.com غغغ خخ لاجر باکس - طویل کننده آلت تناسلی http://sexy2000.mihanblog.com/post/2 <TR><TD><DIV dir="rtl" style="FONT-SIZE: 8pt; MARGIN: 0.05in 0in 0in" align="justify"><FONT style="FONT-SIZE: 8pt" face="Tahoma"> <P style="MARGIN-TOP: 0.05in; MARGIN-BOTTOM: 0px"></FONT><TR><TD align="middle"><A href="www.masbi.com?rgm=varkshop&amp;p_id=1511" target="_blank" title=""><TR><TD><DIV dir="rtl" style="FONT-SIZE: 8pt; MARGIN: 0.05in 0in 0in" align="justify"><FONT style="FONT-SIZE: 8pt" face="Tahoma"><P style="MARGIN-TOP: 0.05in; MARGIN-BOTTOM: 0px"><TR><TD align="middle"><IMG hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.masbi.com/images/products/satcoiran_1511_2.gif" alt=""></TD></TR><TR><TD align="middle" height="35"><P><FONT size="4">روی عكس كلیك كن</FONT></P><P><FONT size="4"></FONT><IMG hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.masbi.com/images/products/satcoiran_1511_1.jpg" alt=""><FONT size="4"><BR></FONT></P></TD></TR><TR><TD align="middle"></TD></TR><P></P><TR><TD valign="top" width="10"></TD></TR></A></TD></TR><TR><TD align="middle" height="35"></TD></TR><TR><TD align="middle"></TD></TR></P></DIV></TD></TR><TR><TD valign="top" width="10"></TD><TD valign="top" width="95%"></TD></TR> text/html 2009-11-30T08:48:29+01:00 sexy2000.mihanblog.com غغغ خخ محصولات s-xy http://sexy2000.mihanblog.com/post/1 <DIV id=menua>اسپری تاخیری لارگو_Inverma </DIV> <DIV id=bodya style="TEXT-ALIGN: right"> <DIV dir=rtl style="FONT-SIZE: 8pt; MARGIN: 0.05in 0in 0in"><SPAN style="COLOR: #000080"><SPAN id=parag2> <DIV dir=rtl style="FONT-SIZE: 8pt; MARGIN: 0.05in 0in 0in"><SPAN style="COLOR: #000000">کاربرد: </SPAN><SPAN style="COLOR: #0000ff"><SPAN id=product_title1>تاخیری - بزرگ كنندگی</SPAN></SPAN></DIV> <DIV dir=rtl style="FONT-SIZE: 8pt; MARGIN: 0.05in 0in 0in"><SPAN style="COLOR: #000000">قیمت: </SPAN><SPAN style="COLOR: #ff0000"><SPAN id=product_cost1>190,000</SPAN> ریال</SPAN></DIV> <DIV dir=rtl style="FONT-SIZE: 8pt; MARGIN: 0.05in 0in 0in"></DIV> <DIV dir=rtl style="MARGIN: 0.1in 0in 0in; LINE-HEIGHT: 130%"><SPAN style="FONT-SIZE: 8pt; COLOR: #000080; FONT-FAMILY: Tahoma"><SPAN id=parag1>اسپری تاخیری لارگو محصول اورجینال کشور آلمان ، این اسپری با دوز 60000 برای آقایانی که مشکل زود انزالی دارند یا تحریک پذیری آنها زیاد است طراحی و تولید شده تا با استفاده از آن بتوانند زمان انزال خود را افزایش داده و به لذت کامل برسند.</SPAN></SPAN></DIV> <P dir=rtl style="MARGIN: 0.1in 0in 0in; LINE-HEIGHT: 130%" align=justify><SPAN style="COLOR: #000080"><SPAN id=parag2>این اسپری همانند کرم لارگو باعث افزایش گردش خون در ناحیه تناسلی شده که بصورت آنی باعث حجیم شدن آلت می شود . در ضمن کمک به راست ماندن آلت در تمام مدت نزدیکی نیز می نماید . استفاده از اسپری های تاخیری غیر اورجینال باعث ایجاد مشکلات و حساسیت پوستی ، تغییر رنگ پوست ، سوزش در مجراء ادرار ، خود ادراری و نیز کم شدن جهش اسپرم می شود.</SPAN></SPAN></P><SPAN style="COLOR: #000080"> <P dir=rtl style="MARGIN: 0.1in 0in 0in; LINE-HEIGHT: 130%" align=justify> <TABLE id=buy_tb dir=rtl style="FONT-SIZE: 8pt; BORDER-LEFT-COLOR: lightgreen; BORDER-BOTTOM-COLOR: lightgreen; WIDTH: 220px; DIRECTION: rtl; BORDER-TOP-COLOR: lightgreen; TEXT-ALIGN: center; BORDER-RIGHT-COLOR: lightgreen" cellPadding=2 align=center bgColor=#ffeeee border=0> <TBODY> <TR> <TD style="BORDER-RIGHT: 1px solid; BORDER-TOP: 1px solid; BORDER-LEFT: 1px solid; BORDER-BOTTOM: 1px solid; BACKGROUND-COLOR: lightyellow"><SPAN style="COLOR: #ff0000">محصول</SPAN></TD> <TD style="BORDER-RIGHT: 1px solid; BORDER-TOP: 1px solid; BORDER-LEFT: 1px solid; BORDER-BOTTOM: 1px solid"><SPAN style="COLOR: #0000ff">اسپری تاخیری لارگو_Inverma </SPAN></TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-RIGHT: 1px solid; BORDER-TOP: 1px solid; BORDER-LEFT: 1px solid; WIDTH: 60px; BORDER-BOTTOM: 1px solid; BACKGROUND-COLOR: lightyellow"><SPAN style="COLOR: #ff0000">تولید</SPAN></TD> <TD style="BORDER-RIGHT: 1px solid; BORDER-TOP: 1px solid; BORDER-LEFT: 1px solid; BORDER-BOTTOM: 1px solid"><SPAN style="COLOR: #0000ff">2009</SPAN></TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-RIGHT: 1px solid; BORDER-TOP: 1px solid; BORDER-LEFT: 1px solid; BORDER-BOTTOM: 1px solid; BACKGROUND-COLOR: lightyellow"><SPAN style="COLOR: #ff0000">گارانتی</SPAN></TD> <TD style="BORDER-RIGHT: 1px solid; BORDER-TOP: 1px solid; BORDER-LEFT: 1px solid; BORDER-BOTTOM: 1px solid"><SPAN style="COLOR: #0000ff">1 سال</SPAN></TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-RIGHT: 1px solid; BORDER-TOP: 1px solid; BORDER-LEFT: 1px solid; BORDER-BOTTOM: 1px solid; BACKGROUND-COLOR: lightyellow"><SPAN style="COLOR: #ff0000">قیمت</SPAN></TD> <TD style="BORDER-RIGHT: 1px solid; BORDER-TOP: 1px solid; BORDER-LEFT: 1px solid; BORDER-BOTTOM: 1px solid"><SPAN style="COLOR: #0000ff">190,000 ریال</SPAN></TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-RIGHT: 1px solid; BORDER-TOP: 1px solid; BORDER-LEFT: 1px solid; BORDER-BOTTOM: 1px solid; BACKGROUND-COLOR: lightyellow"><SPAN style="COLOR: #ff0000">بازدید</SPAN></TD> <TD style="BORDER-RIGHT: 1px solid; BORDER-TOP: 1px solid; BORDER-LEFT: 1px solid; BORDER-BOTTOM: 1px solid"><SPAN style="COLOR: #0000ff">2,750</SPAN></TD></TR></TBODY></TABLE></P> <P dir=rtl style="MARGIN: 0.1in 0in 0in; LINE-HEIGHT: 130%" align=center><IMG height=320 src="http://www.masbi.com/images/products/parymah_24_1.jpg" width=383></P> <P dir=rtl style="MARGIN: 0.1in 0in 0in; LINE-HEIGHT: 130%" align=center><IMG height=281 src="http://www.masbi.com/images/products/parymah_24_2.jpg" width=382></P> <P dir=rtl style="MARGIN: 0.1in 0in 0in; LINE-HEIGHT: 130%" align=justify>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<SPAN style="FONT-SIZE: small">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</SPAN></P> <P dir=rtl style="MARGIN: 0.1in 0in 0in; LINE-HEIGHT: 130%" align=justify><SPAN style="FONT-SIZE: small"></SPAN>&nbsp;</P> <P dir=rtl style="MARGIN: 0.1in 0in 0in; LINE-HEIGHT: 130%" align=justify><SPAN style="FONT-SIZE: small">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;<A href="http://www.masbi.com/?rgm=varkshop&amp;p_id=1229">&nbsp;لینك خرید</A></SPAN></P></SPAN></SPAN></SPAN></DIV><A href="http://clipbazar.javanblog.com/post-110657.html"></A><BR> <DIV id=pdown> <DIV align=right><BR>عطر 2i2 s--y محرک زنانه &nbsp;<BR><BR>کاربرد: ایجاد رایحه ای خوش، ملایم، خنک و محرک <BR><BR><BR>برخی از امکانات و قابلیتها:<BR><BR>محصول کمپانی معتبر شارابوت فرانسه <BR>محصول پرفروش 2007 و 2008 اروپا و آمریکا <BR>دارای رایحه ای دلپذیر و ملایم <BR>تحریک غدد و ترشح هورمونی در جنس مخالف <BR>دارای بوی خنک و تحریک کننده- مخصوص خانم ها<BR><BR><BR>محصول عطر 2i2 s--y محرک زنانه <BR>قیمت 95,000 ریال<BR>بازدید 1,547<BR><BR><BR>قیمت: 95,000 ریال</DIV></DIV></DIV> <DIV id=posta> <DIV id=bodya style="TEXT-ALIGN: right"> <P align=right>محصول فرانسه-اسپری 12 میل با اثر گذاری فوق العاده و انجام واکنش بر سیستم عصبی و ترشح هورمونی در آقایان باعث جذابیت هر چه بیشتر خانم ها و جلب توجه جنس مخالف می شود. محصول پرفروش سال 2007 تا 2008 در جهان معرفی شده به عنوان عطر هورمونی محرک، این عطر بسیار خوشبو بارایحه ای ملایم و خنك محصول سال 2007 میلادی کمپانی معتبر و بزرگ فرانسوی شارابوت می باشد .</P> <P><IMG src="http://www.masbi.com/images/products/alidoost_1381_1.jpg">&nbsp;&nbsp;</P> <P>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; <FONT size=4>&nbsp; &nbsp; &nbsp;<A href="http://www.masbi.com/?rgm=varkshop&amp;p_id=1381" target=_blank>لینك خرید</A></FONT></P> <P><FONT size=4><BR></FONT></P> <P align=right><FONT size=2><BR>عطر 2i2 s--y محرک مردان<BR>کاربرد: ایجاد رایحه ای خوش، ملایم، خنک و محرک <BR>قیمت: 95,000 ریال<BR>محصول فرانسه- اسپری مدادی 12 میل با اثر گذاری فوق العاده و انجام واکنش بر سیستم عصبی و ترشح هورمونی در خانم ها باعث جذابیت هر چه بیشتر و جلب توجه جنس مخالف می شود- مخصوص آقایان محصول پرفروش سال 2007 تا 2008 در جهان معرفی شده به عنوان عطر هورمونی محرک، این عطر بسیار خوشبو بارایحه ای ملایم و خنک محصول سال 2007 میلادی کمپانی معتبر و بزرگ فرانسوی شارابوت می باشد .<BR>برخی از امکانات و قابلیتها:<BR>محصول کمپانی معتبر شارابوت فرانسه<BR>با رایحه خنک و تحریک کننده - مخصوص آقایان<BR>دارای رایحه ای دلپذیر و ملایم<BR>تحریک غدد و ترشح هورمونی در جنس مخالف<BR>محصول پر فروش 2007 و 2008 اروپا و آمریکا<BR>محصول عطر 2i2 s--y محرک مردانه <BR>قیمت 95,000 ریال</FONT><BR><FONT size=4>بازدید505</FONT><FONT size=4><BR></FONT></P> <P><BR></P> <P>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; <FONT size=4>&nbsp; <A href="http://www.masbi.com/?rgm=varkshop&amp;p_id=1382" target=_blank>&nbsp;لینك خرید</A></FONT></P> <P><IMG src="http://www.masbi.com/images/products/alidoost_1382_2.jpg"><FONT size=4><BR></FONT></P><A href="http://clipbazar.javanblog.com/post-108284.html"> <P dir=rtl><B><FONT style="FONT-SIZE: 8pt" face=Tahoma color=#ff0000></FONT></B>&nbsp;</P></FONT></A><BR><BR> <DIV id=pdown> <DIV align=right><A href="http://clipbazar.javanblog.com/sendlink.php?w=CLIPBAZAR&amp;e_id=108284"></A>&nbsp;</DIV></DIV></DIV> <DIV id=downa></DIV></DIV><A name=e108283></A> <DIV id=posta> <DIV id=menua>كرم ژل فورت ,شارك پاور كرم : مخصوص مردان</DIV> <DIV id=bodya style="TEXT-ALIGN: right">کاربرد: افزودن به درازا ، ضخامت و سختی آلت تناسلی ، افزایش دهنده شور جوانی<BR>قیمت: 220,000 ریال<BR>کرم ژل فورت GELL FORT محصول کمپانی آلمانی Inverma بوده و بیش از 40 سال است که به عنوان یکی از برترین ، محبوب ترین و قدرتمند ترین محصولات در جهت رفع مشکلات زناشویی و در اندام تناسلی آقایان مورد استفاده قرار میگیرد. ________ 1. افزودن به درازا ، ضخامت و سختی آلت تناسلی در حالت نعوظ به صورت دائمی و مادام العمر 2. افزودن به حالت راست شدن هر چه بیشتر آلت تناسلی در هنگام تحریک (Bigger Harder Eriction) که از آن به عنوان سختی سخره یاد میشود 3. تسلط بر قدرت و کیفیت نزدیکی و جلب رضایت شریک شما 4. بهبود وضعیت روحی و روانی فرد<BR><BR>5. افزایش میزان و شدت جریان خون در مناطق تناسلی (اندامهاى تناسلى) و پر خون گردیدن کامل حوضچه های اسفنجی در هنگام نعوظ به علت دارا بودن عوامل متسع کننده عروقی (Vasodilators) که بر روی بافت های پیرامونی آلت تاثیر میگذارند. دوره مصرف این کرم بین 8 تا 12 هفته می باشد .<BR><BR>برخی از امکانات و قابلیتها:<BR><BR>درمان ضعف مقاربت و..و افزایش فوری قطر و طول<BR>غلبه بر ناتوانی های خود مانند انزال زودرس , ناتوانی نعوظ و بی میلی<BR>با كاركرد بسیار ساده و راحت<BR>افزایش شور جوانی (Vigor) و احساس شادابی<BR>درمان اضطراب<BR><BR>محصول كرم ژل فورت <BR>گارانتی 1 سال<BR> <P>قیمت 220,000 ریال</P> <P>بازدید 3,552</P> <P>&nbsp;</P> <P>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<IMG src="http://www.masbi.com/images/products/satcoiran_171.jpg">&nbsp;</P> <P>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; <FONT size=4><A href="http://www.masbi.com/?rgm=varkshop&amp;p_id=489" target=_blank>لینك خرید</A></FONT></P> <P align=baseline><FONT size=4>شارك پاور كرم : مخصوص مردان</FONT><FONT size=4><BR></FONT></P> <P>کاربرد: بهترین نوع كرم زناشویی برای مردان با 5 كاربرد فوق العاده عالی و موثر <BR>قیمت: 320,000 ریال<BR>شارك پاور كرم : افزایش حجم و سایز آلت مردان (Shark Power Cream) ساخت كمپانی بسیار معتبر و مشهور اینورما آلمان (Inverma Germany) دارای هولوگرام اورجینال طلائی....... کاربرد محصول: بهترین نوع كرم زناشویی برای مردان با 5 كاربرد فوق العاده عالی و موثر محصولی بسیار قوی , جدید و با فرمولاسیون پیشرفته . افزایش دهنده قوی , سریع و طولانی در مدت زمان نزدیكی و ایجاد كننده دیر انزالی. افزایش دهنده دائمی قطر , كلفتی و سایز كلی آلت تناسلی مردان بصورت دائمی و مادام العمر . افزایش دهنده مدت و میزان نعوظ (راست شدن آلت)<BR><BR>بصورت بسیار دلچسب و شیرین . افزایش دهنده حجم منی و میزان پرتاب منی در هنگام انزال (بدلیل دارا بودن مواد مغذی و گیاهان تقویت كننده). و همچنین میزان بالای ویتامین ایی (Vitamin E) موجود در شارك پاور كرم (Shark Power Cream) كه از طریق پوست آلت براحتی جذب سلولهای آلت (Corpora Covernosa) و سلولهای اپیتلیال میگردد. خرید عمده 10% تخفیف دارد.<BR><BR>برخی از امکانات و قابلیتها:<BR><BR>افزایش دهنده قوی , سریع و طولانی مدت زمان نزدیكی و ایجادكننده دیر انزالی<BR>كلفتی و سایز كلی آلت تناسلی مردان <BR>تاثیر آنی و طولانی مدت<BR>هولوگرام طلائی و نشان کوسه برجسته در مدل اورجینال<BR>5 كاربرد فوق العاده عالی و موثر<BR><BR>محصول شارك پاور كرم : مخصوص مردان <BR>مدل پاور شارک<BR>تولید 2008<BR>رنگ آبی<BR>قیمت 320,000 ریال<BR>بازدید 7,287<BR>&nbsp; &nbsp;<BR>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp;<BR>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;<IMG src="http://www.masbi.com/images/products/satcoiran_382.jpg"><BR><FONT size=4>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; </FONT></P> <P><FONT size=4>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<A href="http://www.masbi.com/?rgm=varkshop&amp;p_id=1124" target=_blank>&nbsp; لینك خرید</A></FONT></P><A href="http://clipbazar.javanblog.com/post-108283.html"> <P dir=rtl></A> <DIV id=pdown> <DIV align=right><A href="http://clipbazar.javanblog.com/sendlink.php?w=CLIPBAZAR&amp;e_id=108283"></A></DIV></DIV> <DIV id=downa></DIV><A name=e108280></A>کرم لارگو (افزایش حجم و سایز آلت تناسلی)+حلقه ویبرادوم رومانتیك+ست کامل مردانه ژیلت mach3 power <P></P></DIV></DIV> <DIV id=posta> <DIV id=bodya style="TEXT-ALIGN: right"> <P>کاربرد: افزایش دهنده سریع توان در اندام تناسلی مردان و بازگشت نیروی محرک و شور جوانی قیمت: 322,000 ریال کرم لارگو محصول کمپانی آلمانی Inverma بوده و بیش از 40 سال است که به عنوان یکی از برترین ، محبوب ترین و قدرتمند ترین محصولات در جهت رفع مشکلات مقاریتی آقایان مورد استفاده قرار میگیرد 1. افزودن به درازا ، ضخامت و سختی آلت تناسلی در حالت نعوظ به صورت دائمی و مادم العمر 2. افزودن به حالت راست شدن هر چه بیشتر آلت تناسلی در هنگام تحریک (Bigger Harder Eriction) که از آن به عنوان سختی سخره یاد میشود 3. تسلط بر قدرت و کیفیت نزدیکی و جلب رضایت شریک شما. 4. رسیدن به اوج لذت (ا.و.ر.گ.ا.س.م) شدید تر ، فشرده تر و قوی تر (ا.و.ر.گ.ا.س.م : به معنی حالت رسیدن به اوج لذت که نهایتاً به انزال منجر میشود) 5. افزایش سایز آلت تناسلی به شکل دائمی ، بی خطر ، بدون زحمت و هرگونه مشکل و بدون درد (اصلی ترین اثر پماد) 6. درمان اضطراب و تشویش پیش از نزدیکی (Stress &amp; Anxiety) به علت پیدا کردن اعتماد به نفس از داشتن آلتی خوش سایز 7. خون رسانی بهتر به آلت تناسلی شما 8. افزایش شور جوانی (Vigor) و احساس شادابی 9. افزایش میزان و شدت جریان خون رسانی در مناطق تناسلی (اندامهاى تناسلى) و پر خون گردیدن کامل حوضچه های اسفنجی در هنگام نعوظ به علت دارا بودن عوامل متسع کننده عروقی (Vasodilators) که بر روی بافت های پیرامونی آلت تاثیر میگذارند 10. دوره مصرف این کرم بین 8 تا 12 هفته می باشد و ...</P> <P>برخی از امکانات و قابلیتها: درمان ضعف و افزایش فوری قطر و طول در اندام تناسلی غلبه بر ناتوانی های خود مانند انزال زودرس , ناتوانی نعوظ و بی میلی قابل استفاده در همه جا افزایش شور جوانی (Vigor) و احساس شادابی درمان اضطراب و تشویش پیش از نزدیکی (Stress &amp; Anxiety محصول کرم لارگو (افزایش حجم و سایز آلت تناسلی) مدل لارگو تولید 2009 قیمت 322,000 ریال</P> <P>بازدید 8,600 </P> <P><IMG src="http://www.masbi.com/images/products/satcoiran_352.JPG"></P> <P><FONT size=4>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; <A href="http://www.masbi.com/?rgm=varkshop&amp;p_id=1121" target=_blank>&nbsp; لینك &nbsp;خرید&nbsp;</A></FONT></P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: small"><SPAN style="COLOR: #000080"><FONT size=4>&nbsp;</FONT><A class=TableTitle href="http://javanblog.com/manager/?viewpost=mc167b"><FONT size=4>حلقه ویبرادوم رومانتیک با مجوز بهداشت</FONT> </A></SPAN></SPAN></P> <DIV dir=rtl style="FONT-SIZE: 8pt; MARGIN: 0.05in 0in 0in"> <DIV><SPAN style="COLOR: #000000">کاربرد: </SPAN><SPAN style="COLOR: #0000ff"><SPAN id=product_title1>قدرت تاخیری در مرد و تحریک بیشتر در زن - درمان ناتوانایی های زوج های جوان</SPAN></SPAN></DIV></DIV> <DIV dir=rtl style="FONT-SIZE: 8pt; MARGIN: 0.05in 0in 0in"><SPAN style="COLOR: #000000">قیمت: </SPAN><SPAN style="COLOR: #ff0000"><SPAN id=product_cost1>250,000</SPAN> ریال</SPAN></DIV> <DIV dir=rtl style="MARGIN: 0.1in 0in 0in; LINE-HEIGHT: 130%"><SPAN style="FONT-SIZE: 8pt; COLOR: #000080; FONT-FAMILY: Tahoma"><SPAN id=parag1><SPAN style="FONT-SIZE: xx-small">حلقه ویبره باطری دار ، رومانتیک و مناسب جهت مردانی که از نعوض دیر هنگام رنج می برند - دارای قدرت تاخیری در مرد و تحریک بیشتر در زن - بیشترین کمک به افرادی که ناتوانی در روابط زناشویی خود دارند - ویبرادوم را می توان همراه یا بدون kandom استفاده نمود - دارای تایید استاندارد اروپا و بدون هیچگونه عوارض جانبی دارای مجوز از وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی.</SPAN></SPAN></SPAN></DIV> <P dir=rtl style="MARGIN: 0.1in 0in 0in; LINE-HEIGHT: 130%" align=justify><SPAN style="COLOR: #000080"><SPAN id=parag2><SPAN style="FONT-SIZE: x-small">حلقه ویبرادوم رومانتیک مطابق استانداردهای جهانی در کشور مالزی تولید می گردد و در بازارهای اروپایی و آسیایی جایگاه ویژه ای در بین مصرف کنندگان دارد . شما پس از مصرف حلقه ویبرادوم رومانتیک متوجه خواص و ویژگیهای منحصر بفرد آن خواهید شد . بطوریکه فقط رومانتیک را به دوستان خود توصیه می کنید . روغن گیاهی بکار رفته در این محصول مشکل بانوانی را که از خشکی رحم در موقع آمیزش رنج میبرند برطرف می کند . قابل ذکر است که کشور انگلستان هرگونه عوارض و یا نارضایتی مصرف کنندگان مارکهای حلقه ویبرادوم رومانتیک را در سرتاسر جهان ضمانت نموده است . فراموش نکنیم یکی از بهترین راههای جلوگیری از شیوع انواع بیماریهای مقاربتی و حاملگی ناخواسته استفاده از kandom می باشد. </SPAN></SPAN></SPAN></P> <P dir=rtl style="MARGIN: 0.1in 0in 0in; LINE-HEIGHT: 130%" align=justify><SPAN style="COLOR: #000080"><SPAN id=parag3><SPAN style="FONT-SIZE: x-small">ویژگیهای منحصر بفرد حلقه ویبرادوم رومانتیک : * دارای معتبرترین استانداردهای جهانی و گواهینامه از وزارت بهداشت آمریکا و اروپا * تائیدیه کنترل کیفی و مجوز ورود از وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی جمهوری اسلامی ایران * مطمئن در برابر تمام بیماریهای مقاربتی ، عاری از هرگونه عوامل آلودگی و عوامل میکروبی * تهیه شده از لاتکس 100 % طبیعی از جنگلهای مالزی.</SPAN></SPAN></SPAN></P> <P style="MARGIN-TOP: 0px; MARGIN-BOTTOM: 0px"><STRONG>برخی از امکانات و قابلیتها:</STRONG></P> <LI dir=rtl>مناسب افرادی که از مشکلات در روابط زناشویی رنج میبرند <LI dir=rtl>مناسب افرادی که دچار انزال زودرس هستند <LI dir=rtl>قدرت تاخیری در مرد و تحریک بیشتر در زن <LI dir=rtl>ویبرادوم را میتوان همراه یا بدون ک.ا.ن.د.و.م استفاده نمود <LI dir=rtl>تنها ویبرادوم دارای مجوز در کشور با شماره مجوز 51295 به تاریخ 86/12/1 <TABLE id=buy_tb dir=rtl style="FONT-SIZE: 8pt; BORDER-LEFT-COLOR: lightgreen; BORDER-BOTTOM-COLOR: lightgreen; WIDTH: 230px; DIRECTION: rtl; BORDER-TOP-COLOR: lightgreen; HEIGHT: 114px; TEXT-ALIGN: right; BORDER-RIGHT-COLOR: lightgreen" cellPadding=2 bgColor=#ffeeee border=0> <TBODY> <TR> <TD style="BORDER-RIGHT: 1px solid; BORDER-TOP: 1px solid; BORDER-LEFT: 1px solid; BORDER-BOTTOM: 1px solid; BACKGROUND-COLOR: lightyellow"><SPAN style="COLOR: #ff0000">محصول</SPAN></TD> <TD style="BORDER-RIGHT: 1px solid; BORDER-TOP: 1px solid; BORDER-LEFT: 1px solid; BORDER-BOTTOM: 1px solid"><SPAN style="COLOR: #0000ff">حلقه ویبرادوم رومانتیک با مجوز بهداشت </SPAN></TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-RIGHT: 1px solid; BORDER-TOP: 1px solid; BORDER-LEFT: 1px solid; BORDER-BOTTOM: 1px solid; BACKGROUND-COLOR: lightyellow"><SPAN style="COLOR: #ff0000">وزن</SPAN></TD> <TD style="BORDER-RIGHT: 1px solid; BORDER-TOP: 1px solid; BORDER-LEFT: 1px solid; BORDER-BOTTOM: 1px solid"><SPAN style="COLOR: #0000ff">15 گرم</SPAN></TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-RIGHT: 1px solid; BORDER-TOP: 1px solid; BORDER-LEFT: 1px solid; BORDER-BOTTOM: 1px solid; BACKGROUND-COLOR: lightyellow"><SPAN style="COLOR: #ff0000">قیمت</SPAN></TD> <TD style="BORDER-RIGHT: 1px solid; BORDER-TOP: 1px solid; BORDER-LEFT: 1px solid; BORDER-BOTTOM: 1px solid"><SPAN style="COLOR: #0000ff">250,000 ریال</SPAN></TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-RIGHT: 1px solid; BORDER-TOP: 1px solid; BORDER-LEFT: 1px solid; BORDER-BOTTOM: 1px solid; BACKGROUND-COLOR: lightyellow"><SPAN style="COLOR: #ff0000">بازدید</SPAN></TD> <TD style="BORDER-RIGHT: 1px solid; BORDER-TOP: 1px solid; BORDER-LEFT: 1px solid; BORDER-BOTTOM: 1px solid"><SPAN style="COLOR: #0000ff">3,996</SPAN></TD></TR></TBODY></TABLE> <P dir=rtl><IMG height=200 src="http://www.masbi.com/images/products/alidoost_1_1.jpg" width=200></P> <P dir=rtl><IMG height=141 src="http://www.masbi.com/images/products/alidoost_1_2.jpg" width=231></P> <P dir=rtl><SPAN style="FONT-SIZE: medium">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<A href="http://www.masbi.com/?rgm=varkshop&amp;p_id=1160" target=_blank>لینك خرید</A></SPAN></P> <P><STRONG><FONT color=red><SPAN id=product_name1><FONT size=4>ست کامل مردانه ژیلت </FONT></SPAN></FONT></STRONG><STRONG><FONT color=red><SPAN id=product_name1>mach3 power</SPAN></FONT></STRONG> <FONT color=white>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</FONT></P> <P> <DIV dir=rtl style="FONT-SIZE: 8pt; MARGIN: 0.05in 0in 0in" align=justify><FONT color=black>کاربرد: </FONT><FONT color=#0000ff><SPAN id=product_title1>شامل خود تراش ویبره-4یدک ویبره-ژل اصلاح -افترشیو -اسپری خوشبو کننده-استیک صابونی</SPAN></FONT></DIV> <DIV dir=rtl style="FONT-SIZE: 8pt; MARGIN: 0.05in 0in 0in" align=justify><FONT color=black>قیمت: </FONT><FONT color=red><SPAN id=product_cost1>870,000</SPAN> ریال</FONT></DIV> <DIV dir=rtl style="MARGIN: 0.1in 0in 0in; LINE-HEIGHT: 130%" align=justify><FONT style="FONT-SIZE: 8pt" face=Tahoma color=#000080><SPAN id=parag1>شامل: 1- خودتراش ویبره باطریخور Mach3 Power : دارای حرکت نبضی جهت حرکت راحت تر و در نتیجه اصلاحی بهتر و نوار نشانگر نارنجی رنگ نشان دهنده زمان تعویض تیغ 2- چهار عدد تیغ یدك با طول عمر هر تیغ 3 الی 6 ماه 3- ژل قبل اصلاح ژیلت mach3: اصلاحی راحت تر و تحریک کمتر پوست دستیابی به بهترین اصلاح در کنار خود تراش های Mach3 </SPAN></FONT></DIV> <P dir=rtl style="MARGIN: 0.1in 0in 0in; LINE-HEIGHT: 130%" align=justify><FONT color=#000080><SPAN id=parag2>4- لوسیون بعد از اصلاح (افترشیو) Mach3: دارای الوئه و نعناع - فرمول خاص برای جذب اسان و دارای ویتامین های مختلف و گلیسیرین 5- اسپری خوشبو كننده بدن مردانه Mach3 6- دئودورانت استیك صابونی ضد عرق مخصوص آقایان Mach3 </SPAN></FONT></P> <P dir=rtl style="MARGIN: 0.1in 0in 0in; LINE-HEIGHT: 130%" align=right> <DIV dir=rtl style="MARGIN: 0.05in 0in 0in" align=justify> <P style="MARGIN-TOP: 0px; MARGIN-BOTTOM: 0px"><STRONG>برخی از امکانات و قابلیتها:</STRONG></P></DIV> <DIV dir=rtl style="MARGIN: 0.02in 0.2in 0.1in; LINE-HEIGHT: 130%" align=justify><FONT style="FONT-SIZE: 8pt; BACKGROUND-COLOR: #ffffff" face=Tahoma color=blue> <P style="MARGIN-TOP: 0px; MARGIN-BOTTOM: 0px"><SPAN id=emkanat></SPAN></P></DIV> <LI dir=rtl>شامل خودتراش ویبره باطریخور Mach3 Power <LI dir=rtl>چهار عدد تیغ یدك با طول عمر هر تیغ 3 الی 6 ماه <LI dir=rtl>ژل قبل اصلاح ژیلت و افترشیو Mach3 <LI dir=rtl>شامل اسپری خوشبو كننده بدن مردانه Mach3 <LI dir=rtl>شامل دئودورانت استیك صابونی ضد عرق مخصوص آقایان Mach3 <P> <TABLE id=table15 style="FONT-SIZE: 8pt; FONT-FAMILY: Tahoma" width="95%" border=0> <TBODY> <TR> <TD vAlign=top rowSpan=4> <TABLE id=table56 dir=rtl style="FONT-SIZE: 8pt; DIRECTION: rtl; FONT-FAMILY: Tahoma; TEXT-ALIGN: justify" width=230 border=0> <TBODY> <TR> <TD align=middle height=20>&nbsp;</TD></TR> <TR> <TD align=middle height=30> <DIV align=center> <TABLE id=buy_tb dir=rtl style="FONT-SIZE: 8pt; BORDER-LEFT-COLOR: lightgreen; BORDER-BOTTOM-COLOR: lightgreen; WIDTH: 220px; DIRECTION: rtl; BORDER-TOP-COLOR: lightgreen; TEXT-ALIGN: center; BORDER-RIGHT-COLOR: lightgreen" cellPadding=2 align=center bgColor=#ffeeee border=0> <TBODY> <TR> <TD style="BORDER-RIGHT: 1px solid; BORDER-TOP: 1px solid; BORDER-LEFT: 1px solid; BORDER-BOTTOM: 1px solid; BACKGROUND-COLOR: lightyellow"><FONT color=red>محصول</FONT></TD> <TD style="BORDER-RIGHT: 1px solid; BORDER-TOP: 1px solid; BORDER-LEFT: 1px solid; BORDER-BOTTOM: 1px solid"><FONT color=blue>ست کامل مردانه ژیلت mach3 power</FONT></TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-RIGHT: 1px solid; BORDER-TOP: 1px solid; BORDER-LEFT: 1px solid; BORDER-BOTTOM: 1px solid; BACKGROUND-COLOR: lightyellow"><FONT color=red>قیمت</FONT></TD> <TD style="BORDER-RIGHT: 1px solid; BORDER-TOP: 1px solid; BORDER-LEFT: 1px solid; BORDER-BOTTOM: 1px solid"><FONT color=blue>870,000 ریال</FONT></TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-RIGHT: 1px solid; BORDER-TOP: 1px solid; BORDER-LEFT: 1px solid; BORDER-BOTTOM: 1px solid; BACKGROUND-COLOR: lightyellow"><FONT color=red>بازدید</FONT></TD> <TD style="BORDER-RIGHT: 1px solid; BORDER-TOP: 1px solid; BORDER-LEFT: 1px solid; BORDER-BOTTOM: 1px solid"><FONT color=blue>25</FONT></TD></TR></TBODY></TABLE></DIV></TD></TR> <TR> <TD align=middle height=10></TD></TR> <TR> <TD align=middle height=0> <DIV align=center><FONT color=navy></FONT> <TABLE id=customers_tb dir=rtl style="FONT-SIZE: 8pt; BORDER-LEFT-COLOR: pink; BORDER-BOTTOM-COLOR: pink; WIDTH: 220px; DIRECTION: rtl; BORDER-TOP-COLOR: pink; TEXT-ALIGN: center; BORDER-RIGHT-COLOR: pink" cellPadding=2 align=center border=0> <TBODY></TBODY></TABLE></DIV></TD></TR> <TR> <TD align=middle height=10><IMG hspace=0 src="http://www.masbi.com/images/products/alidoost_1496_1.jpg" align=baseline border=0></TD></TR> <TR> <TD align=middle></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; <FONT size=4>&nbsp; &nbsp; &nbsp;<A href="http://www.masbi.com/?rgm=varkshop&amp;p_id=1496" target=_blank> لینك خرید</A></FONT></P></FONT></LI></DIV></DIV>